Nå kan de bla i programmet for VGS i skuleåret 2019/20!

Neste års program er klart, og neste år er det 15 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.
Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Neste års program er klart, og neste år er det 15 produksjonar som vert tilgjengelege for elevane i den vidaregåande skulen i Rogaland.
Årets program femner vidt, både når det gjeld kunstuttrykk og tematikk.

Under finn du ein eigen nettbasert katalog for tilboda i Den kulturelle skulesekken til vidaregåande skular i Rogaland.
Kulturkontakten på kvar skule legg inn sine val i eit eige skjema.
Fristen er 21.mai 2019.

Program for VGS skuleåret 2019/20