Kommunekontakter for DKS Rogaland

Bjerkreim kommune

Annette Olden Nedrebø

e-post: annette.nedrebo@bjerkreim.kommune.no

Telefon: 51 20 11 00

Postadresse: 
P.b. 17
4389 Vikeså

Bokn kommune 

Linda Ognøy

e-post: lognoey@bokn.kommune.no

Telefon: 52 75 25 45 / 911 68 782

Postadresse: 
Boknatun
5561 Bokn

Eigersund kommune

Ingvild Berger

e-post: ingvild.berger@eigersund.kommune.no
 

Telefon: 51 46 81 43 / 41 63 06 29
Postadresse: 
4370 Egersund
Besøksadresse: 
Bøckmans gate 2 (Rådhuset)

Finnøy kommune

Per Ivar Thorstad

e-post: pit@finnoy.kommune.no

Telefon: 51 71 47 33 

Postadresse: 
4160 Finnøy

Forsand kommune

Ellen Strangebye Barka

e-post: esb@forsand.kommune.no

Telefon: 51 70 02 01 / 977 57 517

Postadresse: 
4110 Forsand

Gjesdal kommune

Linn Ellise Hovland (Vikar)

e-post: linn.ellise.hovland@gjesdal.kommune.no

Telefon: 51 61 23 27 

Postadresse: 
Rettedalen 1
4330 Ålgård  

Haugesund kommune

Elise Røher

e-post: elise.roher@haugesund.kommune.no

Telefon: 52 74 32 34

Postadresse:
P.b. 2160
5504 Haugesund
Besøksadresse: 
Kirkegt. 85 
 

Hjelmeland kommune 

Hans Widerøe

e-post: hans.wideroe@hjelmeland.kommune.no

Telefon: 404 39 165

Postadresse: 
4130 Hjelmeland
 

Hå kommune

Andreas Austrheim

e-post: andreas.austrheim@ha.kommune.no

Telefon: 51 79 35 30 / 415 32 617

Postadresse: 
P.b. 24
4368 Varhaug

Karmøy kommune

Astrid Havn Tranøy

e-post: aht01@karmoy.kommune.no

Telefon: 52 85 73 68

Postadresse: 
Rådhuset
4250 Kopervik

Klepp kommune

Jan Bekkum

e-post:  jan.bekkum@klepp.kommune.no

Telefon: 51 42 36 18 / 992 92 105

Postadresse: 
P.b. 25
4358 Kleppe
Besøksadresse:
Klepp kulturskule, Kleppelundvegen 17

Kvitsøy kommune

Unni Tingvik

e-post: 
unni.tingvik@kvitsoy.kommune.no

Telefon: 51 73 63 70 / 977 09 670

Postadresse: 
4180 Kvitsøy

Lund kommune

Hilde Fløtre

e-post: hilde.flotre@lund.kommune.no

Telefon: 51 40 47 24 / 975 37 755

Postadresse: 
Moiv. 9
4460 Moi

Randaberg kommune

Ingrid Kristine Kolstad

e-post: Ingrid.Kristine.Kolstad@randaberg.kommune.no 

Telefon: 906 19 633

Postadresse: 
P.b. 40
4096 Randaberg
Besøksadresse: 
Randabergveien 370

Rennesøy kommune

Tina Nådland (Vikar)

e-post: tina.nadland.rennesoy@rennesoy.kommune.no

Telefon: 51 72 02 00 

Postadresse: 
P.b. 24
4159 Rennesøy 

Sandnes kommune

Richard Olsen

e-post: richard.olsen@sandnes.kommune.no

Telefon: 51 33 53 84 / 909 63 515

Postadresse: 
P.b. 583
4305 Sandnes

Sauda kommune

Line Hoftun Amdal
e-post: linehoftun.amdal@sauda.kommune.no

Telefon: 52 78 62 33 / 977 85 928

Postadresse: 
P.b. 44
4201 Sauda
Besøksadresse: 
Rådhusgt. 32 
 

Sokndal kommune

Johannes Sirevåg
e-post: jsi@sokndal.kommune.no

tlf 92 64 97 79

Postadresse:
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

Sola kommune

Kjersti Rui Nygard

e-post: Kjersti.rui.nygard@sola.kommune.no

Telefon: 51 65 34 87 / 930 30 125

Postadresse: 
P.b. 99
4097 Sola
Besøksadresse: 
Rådhusvn. 21  

Stavanger kommune 

Erling Nordgård

e-post: erling.lokhaug.nordgard@stavanger.kommune.no

Telefon: 51 50 70 60

Postadresse: 
P.b. 8001
4068 Stavanger
Besøksadresse: 
Haakon VIIs gt. 11 

Strand kommune

Reidunn Lea Botnehagen

e-post: Reidunn.Lea.Botnehagen@strand.kommune.no

Telefon: 51743028 /mob:475 10 147

Postadresse:
P.b. 115
4126 Jørpeland
Besøksadresse: 
Rådhusgt. 2

Suldal kommune 

Anne Mo

e-post: anne.mo@suldal.kommne.no

Telefon: 52 79 08 00 / 950 23 967

Postadresse: 
4230 Sand
Besøksadresse: 
Kommunehuset

Time kommune

Ingve Lende

e-post: ingve.lende@time.kommune.no

Telefon: 51 77 61 65 / 412 20 526

Postadresse: 
P.b. 38
4349 Bryne
Besøksadresse:
Arne Gaborgsvei 30

Tysvær kommune

Marit-Ragnhild Lothe

e-post: Marit-Ragnhild.Lothe@tysver.kommune.no

Telefon: 52 75 75 55 / 476 20 336

Postadresse: 
Rådhuset
5575 Aksdal

Utsira kommune

Arna Leidland

e-post: arna.leidland@utsira.kommune.no

Telefon: 52 75 01 28 / 932 33 215

Postadresse: 
5547 Utsira

Vindafjord kommune

Anne Kristine Andersen

e-post: anne.kristine.andersen@vindafjord.kommune.no

Telefon: 53 65 58 40 / 901 66 095  

Postadresse:

Rådhuset

5580 Ølen