Hå gamle prestegard

Hå gamle prestegard var embetsmannsbolig, prestegård og administrasjons- og kultursenter allerede for flere hundre år siden. Nå er det en kunst- og kulturinstitusjon i et tradisjonsrikt og vernet anlegg. Utstillingene favner om norsk og nordisk samtidskunst, både billedkunst, installasjon, skulptur og kunsthåndverk. I tillegg er det prosjektutstillinger innen kunst- og kulturhistorie. Skolegrupper kan få opplegg tilpasset alderstrinn og interessefelt både i de skiftende utstillingene og i ”Spor” (permanent utstilling om steinalderen). Et besøk på prestegården kan kombineres med en tur i den historierike naturen i området: Gravfelt fra folkevandringstiden, Kongevegen og spor etter hvordan istiden formet det spesielle landskapet, eller et besøk på Obrestad fyr.

Hjemmeside: www.ha.kommune.no

E-post: kultur@ha.kommune.no tlf: 51 79 16 60