DKS-program i perioden 12.3.-30.4.2020

Til orientering:

I samband med den pågåande situasjonen med koronaviruset har Rogaland fylkeskommune iverksett diverse tiltak for å bremse smitte av koronaviruset.

Kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune har ansvaret for ei rekke arrangement i regi av Den kulturelle skolesekken i grunnskulane og dei vidaregåande skulane. I dag 12. mars 2020 vart følgande tiltak sett i verk:

1: Alle DKS-turnéar blir avlyst frå 13. mars til 30. april 2020. Dette gjeld både i grunnskulen og vidaregåande skule.

2: Ny vurdering for resten av skuleåret vert gjort etter påske.

3: Rogaland fylkeskommune vil utbetale avtalte honorar i samsvar med kontrakt til alle utøvarar det er inngått kontrakt med i denne perioden. Diettkostnadar og reisekostnader som ikkje er gjennomført vert ikkje dekka.

4: DKS-administrasjonen vil avbestille alle reiser, hotell, leigebilar osb. som er gjort i samband med turneane.