Tilbake
Kenneth Varpe
Kenneth Varpe

Lampen og speilet

Kva motiverer kunstnaren til å skape? Og korleis kan kunst påverke verda?

Med utgangspunkt i dei to metaforane lampen og speilet ynskjer prosjektet gjennom ei samling kunstverk sett saman i ein formidlingsinstallasjon å gjera elevane kjende med, samt inspirera til refleksjon og samtale rundt, kunstens vesen og funksjon - frå det poetiske og estetiske til det politiske og kritiske.

Økta startar med ei felles innleiing ved formidlar, før me alle beveger oss rundt i installasjonen og observerer. Elevane går så saman i mindre grupper og diskuterer verka ved hjelp av eige formidlingsopplegg. Økta endar opp i ein felles samtale der me deler våre refleksjonar og inntrykk.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • I samarbeid med: Stavanger Kunstmuseum
  • Idé/opplegg: Kenneth Varpe

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer