Tilbake

MELTING

Veit du kor mange gonger du kan fly til Thailand før jorda går under? Eller kor mykje CO² det kostar å laga ei teaterforestilling?

Melting er tre ting på ei gong: føredrag, konsert og teater. Melting er politisk analyse, musikk framført på vinglas og ein enorm roterande installasjon som fyller scenen og gir assosiasjonar til verdsrommet. Det handlar både om det store systemet og det vesle mennesket. 

– Kva skjer når isen smeltar? Når økonomien smeltar?
– Kva skjer når samfunn, velferdsstat, fellesskap, offentleg kunstfinansiering og framtidsutsiktene våre smeltar?

Melting er eit samarbeid mellom Amund Sjølie Sveen, installasjonskunstnar Lawrence Malstaf og musikarane i Slagr.

Sjå vedlegg om fagleg relevans for læreplanen.

Læreplanmål

Sjå vedlegg med fagleg relevans for læreplanane i den vidaregåande skulen.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Amund Sjølie og BIT Teatergarasjen, Bergen (NO)

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer