rogaland

Kurs og konferanser

Tilstanden til kunst- og kulturfagene i Norge

Tilstanden til kunst- og kulturfagene i Norge

kunne definitivt vært bedre. Dette kommer fram i en nylig utgitt rapport fra den kjente professoren Anne Bamford. Bamfords rapport ble 24. juni presentert på et seminar i Oslo arrangert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.