rogaland

For skolene

Progammet for vidaregåande skular 2016/2017 er klart

Progammet for vidaregåande skular 2016/2017 er klart

Årets kulturmeny for dei vidaregåande skulane inneheld 13 produksjonar innan musikk, scene, litteratur, film, visuell kunst og kulturarv. Frist for påmelding er 10. mai.

Handbok for kulturkontaktar

Handbok for kulturkontaktar

Handboka for kulturkontaktar er oppdatert i september 2016.

Hvordan opplever elevene møtet med Den kulturelle skolesekken?

Rapporten Den + kulturelle + skolesekken + 2013 som ble lagt fram i juni 2013 av Uni Rokkanseteret og HiB, anbefalte å se nærmere på hvordan elevene opplever møtet med DKS. Oppdraget ble gitt til Creativity, Culture and Education (CCE) - og her er resultatet.

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Mastergrad i estetiske fag og læreprosessar

Høgskolen Stord /Haugesund tilbyr mastergrad i estetiske fag og læreprosessar for lærarar, produsentar og kunstnarar. Studiet er bygt opp med ein fellesdel i estetiske fag samt fagprofilar i norsk, kunst og handverk og musikk. 

Bok om Den kulturelle skulesekken

Bok om Den kulturelle skulesekken

Kan eit treårig forskingsprosjekt gje svar på kva DKS har å seia for kunstnarar, elevar, lærarar og forvaltarar? Og korleis er det eigentleg skulane, kommunane og fylkeskommunane jobbar med DKS? No er boka Den kulturelle skolesekken kome ut, utarbeidd av Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen. Les ho sjølv!

Korleis møter vi barn og unge?

Korleis møter vi barn og unge?

Treng du tips til metodar for å få å fram barn og unges meining? Barneombodet har utarbeidd ei eksperthandbok til hjelp. Heile heftet finn du her.  

Sjekkliste for kulturkontaktar

Ved å gå inn her, finn de ei liste over dei viktigaste oppgåvene til kulturkontakten på skulen.

"Bruk konserten!" kan nå bestilles

"Bruk konserten!" kan nå bestilles

Boka "Bruk konserten!" gir deg konkrete metodiske verktøy til hvordan skolekonsertene kan knyttes til opplæringens og undervisningens formål i skolen.

Elevar som arrangørar i arbeid

Elevar som arrangørar i arbeid

Elevarrangørane på Goa skule i Randaberg har alt praktisert det dei lærte på kurset i haust. Jarle Bernhoft og lydteknikar Frode Røe hadde berre godord om arrangementet.

Skolen som arrangør

Det er skolen som står som arrangør når besøket foregår på/i nærheten av skolen. DKS Rogaland har laget en veiledning for Kunst- og kulturopplevelser på skolen og hvordan de kan bli best mulig.