rogaland

Den kulturelle skolesekken får ny portal

Mer kunst og kultur av høy kvalitet til verdens viktigste publikum! Det er blant målene med ny nasjonal portal for Den kulturelle skolesekken, som skal gjøre det enklere for musikere, forfattere, kunstnere eller kulturformidlere, å melde inn forslag.

Ett sted én frist

Når ny nasjonal DKS-portal lanseres 2. september, blir det enklere for utøvere å melde inn sine forslag til DKS. For utøvere betyr dette at det nå bli én portal og én frist (1. oktober) for innmelding av forslag til DKS i hele landet. Det vil bli enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende.

- Den kulturelle skolesekken ønsker seg de beste utøverne, med de beste produksjonene, til verdens viktigste publikum – barn og unge. Med ny portal samler vi DKS-ordningen, som er forankret lokalt i fylker og kommuner, og gjøre det enklere for profesjonelle utøvere å melde inn sine forslag. Vi håper portalen vil gi mer oversikt og være tidsbesparende, slik at vi åpne for enda flere profesjonelle produksjoner av høy kvalitet til barn og unge, sier direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik

Bedre oversikt
DKS-portalen vil gi en enklere, mer oversiktlig og tidsbesparende hverdag for utøvere. Med «min side» og kan utøvere selv administrere sin informasjon og sitt forslag om produksjon til DKS.

For DKS-planleggere vil den være et verktøy for planlegging, publisering og evaluering. Kulturkontaktene og lærere vil sikres god og relevant informasjon om tilbudet, og vi vil få et bedre grunnlag for data til rapporter og statistikk som gir kunnskap om Den kulturelle skolesekken.

DKS-portalen vil synliggjøre kunst- og kulturproduksjoner for barn og unge i et større omfang enn noe annet sted vi har i dag. Dette blir viktig både for utøvere, men etter hvert også for elever, lærere og foreldre som vil få en enda bedre oversikt over kunst- og kulturtilbudet gjennom DKS.Fakta. Dette er DKS-portalen:
- en innmeldingsportal for utøvere med én frist i året (1. oktober 2019)
- ett felles fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS (høsten 2019)
- en bank med oversikt over alle produksjoner i DKS (skoleåret 2020/2021)
- visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud (skoleåret 2020/2021)


Det er Kulturtanken som utvikler DKS-portalen. Portalen vil i tillegg til utøver-portal også være et fagsystem for alle som jobber med administrasjon av DKS-ordningen i alle fylker og kommuner. Det blir også egne sider for DKS lokalt. Fra skoleåret 2020/ 2021 vil portalen bli elevene og skolenes vindu mot DKS-tilbudet.