rogaland

Planer

Kunnskapsløftet

Fra skoleåret 2006/2007 er det nye læreplaner for grunnskolen. Les mer om Kunnskapsløftet her.