rogaland

Utstein kloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster. Besøk på Utstein kloster passer best for 6. trinn i grunnskolen, som har middelalderen som tema i historieundervisningen.

Hjemmeside: www.utstein-kloster.no

E-post: booking@utstein-kloster.no  

Tlf.: 51 72 00 50 

Stiftelsen Utstein kloster, 4156 Mosterøy


 

 

Utstein kloster

Utstein kloster

Foto: www.utstein-kloster.no