rogaland

Stavanger kunstmuseum

Stavanger Kunstmuseum har en rekke formidlingsprosjekter, og tilbyr omvisninger i utstillingene og samlingene. Skoler kan også lage samarbeidsprosjekter med Stavanger kunstmuseum.

Til enkelte utstillinger holdes lærerseminar med råd og tips til arbeid i forkant og etterkant av museumsbesøket. Mer informasjon, lærerveiledninger og oppgaver finner du på hjemmesiden.

Hjemmeside: Stavanger Kunstmuseum

E-post: post@rkm.no

Tlf.: 51 84 27 00