rogaland

Fjærlett

Fjærlett er en produksjon som tar utgangspunkt i behovene til elever på spesialskole eller i spesialklasse, altså elever i grunnskolen som ikke alltid kan nyttiggjøre seg vanlig DKS-formidling.