rogaland

Filmrommet.no er åpnet

Filmrommet.no tilbyr skoler og bibliotek tilgang til Norsk filminstitutts nasjonale digitale arkiv. Her finnes undervisningsfilm, dokumentarer, kortfilmer, spillefilmer, prisvinnere og mye mer.