rogaland

VGS-katalog for kulturell skulesekk i 2017/18

Ida Friis @ Rogaland // 04.04.17

Bredde og kvalitet i program for dei vidaregåande skulene.

Her er ein eigen nettbasert katalog for tilboda i Den kulturelle skulesekken til vidaregåande skular i Rogaland. Produksjonane skulane kan velje mellom blir presenterte i VGS-katalogen for skuleåret 2017/18.

Kulturkontakten på kvar skule legg inn sine val i eit eige skjema.

Fristen er 10. mai 2017.

 

 

 

 

Program 17/18

Program 17/18