rogaland

Produksjonsmidlar til scenekunst for barn og unge

Norsk scenekunstbruk deler ut midlar til produksjon og tilrettelegging av sceneproduksjonar for barn og unge. Det er ein føresetnad at produksjonane kan sendast på turné. Søknadsfristen er 31. mars kl. 13.00. 

 

En million sommerfugler

En million sommerfugler