rogaland

Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum tilbyr spanande og aktiviserande utstillingar for barn og ungdom på alle klassetrinn. Alle undervisningstilboda våre er utvikla i samsvar med gjeldande læreplanar. Nye undervisningstilbod i geologi og i emneområde Teknologi & Design. For elevar på 10. trinn tilbyr vi det spanande interaktive læringsspelet Kampen om Herkules.  

Pris: Gratis

Meir informasjon og bestilling på tlf. 51 93 93 00.

Heimeside: www.norskolje.museum.no