rogaland

Kvalitet og forankring. En evaluering av DKS i Rogaland.

Rapport laget av Telemarksforskning i 2009.