rogaland

Programmet for skuleåret 2015/2016 er klart

Turneprogrammet frå DKS og Rikskonsertane er klart. Finn skulen din i fana øvst til venstre og sjå kva som kjem. Svein Tang Wa, Elin Furubotn og Gunnar Roalkvam er først ute hausten 2015 med Kvardagen er ikkje så verst til St. Svithun vidaregåande skule.

 

Kvardagen er ikkje så verst.

Kvardagen er ikkje så verst.

Foto: Knut Vindfallet