rogaland

Haugalandmuseene

Haugalandmuséene består av Karmsund folkemuseum, Bokn bygdemuseum, Nedstrand bygdemuseum, Vikedal bygdemuseum, Haugesund billedgalleri, Arquebus krigshistoriske museum, Hiltahuset på Røvær, Mikael Klovning sitt sjøhus på Utsira og Stiftelsen Haugesjøen. Muséene er ulike både i innhold og størrelse. Det er utarbeidet et eget ressurshefte/formidlingsplan til bruk i muséene.
Hjemmeside: www.haugalandmuseene.no
E-post: postmottak@haugalandmuseene.no