rogaland

Flyhistorisk Museum Sola (Jærmuseet)


Flymuseum loklalisert i nærheten av flyplassen, med en av landets største samlinger med sivile fly. Jærmuseet tilbyr undervisningsopplegget «Lek med luft».
Pris: Gratis for grunnskulen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/flyhistorisk/
E-post: post@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20

 

Flymuseum

Flymuseum