rogaland

Tungenes fyr/Sjøbruksmuseet (Jærmuseet)


Sjøbruksmuseet ligger i tilknytning til Tungenes fyr i Randaberg. Her tilbyr Jærmuseet mange ulike formidlingsopplegg tilpasset læreplanen, knyttet til tema om sjøbruk, mat fra fjæra, navigasjon og krigshistorie.
Pris: Gratis for grunnskulen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/tungenesfyr
E-post: post@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20

 

Tungenes fyr

Tungenes fyr