rogaland

Haugabakka (Jærmuseet)


Haugabakka er det gamle skolehuset på Klepp. Her tilbyr Jærmuseet undervisningsopplegg knyttet til årlige temautstillinger.
Pris: Gratis for grunnskolen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/haugabakka
E-post: post@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20