rogaland

Limagarden (Jærmuseet)


Typisk fjellgard som nå drives som et museum. Her tilbyr Jærmuseet formidlingsopplegg knyttet til tema som innlandsfiske, kulturlandskap, sylting og safting og mer. 
Pris: Gratis for grunnskolen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/limagarden
E-post: post@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20

 

Limagarden

Limagarden