rogaland

Vitenfabrikken (Jærmuseet)


Vitenfabrikken, lokalisert midt i Sandnes, er eit museum og vitensenter som formidlar Sandnes bys historie, den regionale industrihistorien, matematikk, astronomi og energi. Gjennom interaktive læringsmetoder skal elevene oppleve, delta og utforske.
Vitenfabrikken har flere formidlingstilbod, tilpasset ulike trinn i grunnskolen og VGS.
Pris: Gratis for grunnskulen
Hjemmeside: https://www.jaermuseet.no/vitenfabrikken/skule-barnehage/
E-post: skole.vitenfabrikken@jaermuseet.no  
Telefon: 47 77 60 20

 

Vitenfabrikken

Vitenfabrikken