Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Under ein stein
Produksjonsliste
Program

Under ein stein

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Under steinar ligg småkrypa stille og trur at ingen veit om dei. Men så kjem du! Du løftar på ein stein og straks ser du dei: billene, edderkoppane og makkane. Boka er illustrert av Inger Lise Belsvik og det er ho som tek elevane med på denne «forskingsverkstaden».

Boka Under ein stein har spesielle litterære og visuelle grep som Inger Lise gjerne viser og deler med elevane. Vi studerer fakta om insekta; tel føter og venger og les høgt saman. Powerpoint av illustrasjonane gir oss store, tydelege detaljar, og elevane får lære om korleis ein illustratør jobbar, der både research, teknikkar og fargar er viktige for å få fram eigenartar på krypa. Heile vegen er elevane aktive med munnlege innspel, spørsmål og svar.

For elevane på 1 og 2 trinn: Vi skal tekne insekt så ta med blyant, viskelær og noko å fargelegge med. Her treng Inger Lise ei smartboard- eller flip overtavle til å teikne på. Elevane dirigerar Inger Lise som teikner heilt nyoppdaga fantasiinsekt på tavla.

For elevane på 3 og 4 trinn: Vi skal lage insekt! Korleis skal det sjå ut? Skal det være naturalistisk eller ein fantasi-kreasjon? Kva kan passe til venger; tyll eller netting? Korleis får ein fram dei hårete beina til edderkoppen? Skal insektet henga frå taket eller stå på bordet? 3.-4 trinn treng sakser, limstifter og 2-3 dorullar.

Med dorullar som utgangspunkt for kroppane vel vi materiale til insekta og går i gang, med læraren og Inger Lise som kreative hjelparar.

Dei som blir tidleg ferdige får til slutt skriva eit dikt eller ein liten historie på 4-5 linjer om insektet sitt. Her vel dei sjølv om dei vil bruke fakta eller lage eit fantasi-dikt der alt mogleg kan skje. Denne bolken kan óg være til ein norsktime seinare.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Inger Lise Belsvik
  • Produsent: Gudrun Karina Arntsen.

Om kunstner / utøver / gruppe

Inger Lise Belsvik har illustrasjonsutdanning frå Kingston University i England og frå Kunsthøgskolen i Oslo, samt barne- og ungdomsforfatter-utdanning frå Norsk Barnebokinstitutt (NBI). Ho har gjennom dei siste 25 åra illustrert over 30 barnebøker, særleg biletbøker, diktsamlingar og fagbøker. I 2010 debuterte ho som forfattar med biletboka Spring, hesten, spring! Inger Lise er óg formidlar av litteratur og illustrasjon, både gjennom Den Kulturelle Skulesekken og på høgskular, med foredrag og verkstad for barn og vaksne.


Multimedia og vedlegg

Bilder

Under ein stein
Dorullinsekt
Herr Humle
Insekter
Litteratur, Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 1 - 4
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Gudrun Karina Anrntsen,
​​​​​​​51 51 68 52/977 97 496
Programlengde
45 min for 1. og 2. trinn, 90 min for 3. og 4. trinn
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom, gjerne kunst- og handverksrommet
Workshop
Elevane på 1.-2. trinn treng blyant, viskelær og noko å fargelegge med samt smartboard- eller flip overtavle til å teikne på.
Elevane på 3.-4 trinn treng sakser, limstifter og 2-3 dorullar.


Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Produsent:
Gudrun Karina Arntsen.