Rogaland fylkeskommune
Postadresse: P.b. 130, 4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
Epost: elin.hetland@rogfk.no, anne.kristin.hoiland@rogfk.no Telefon: 5151 6864, 5151 6879, 5151 6600 • kontakt: Elin Hetland
Anne Kristin Høiland
• Nettsted: http://rogaland.ksys.no
Jernalderen der du bur
Produksjonsliste
Program

Jernalderen der du bur

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Jernalderen der du bur.

Elevane får vere med på ein imaginær tur tilbake til jernaldaren i eige nærmljø i lag med formidlarane. Elevane får også helsa på volven(gjennom formidlar Maritha Nielsen) og får kjennskap til volven sin plass i samfunnet i jernaldaren.

Formidlinga vert kopla opp mot lokale kulturminner og funn fra nærområdet til skulen, og elevane får dermed kjennskap til forhistoria lokalt der dei bur.

Formidlarane tek i bruk ulike metodar for å levandegjere historia gjennom dialog, modellar, interaktivitet og demonstrasjon. Elevene får smake på lyder , sjå gullbrakteater  og orginale spinnehjul i kleberstein frå jernaldaren. 

Siste del av formidlingsprosjektet blir i form av ein verkstaddel der elevane får laga sin eigen gjenstand i kleberstein.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Rogaland fylkeskommune
  • Produsent: Elin Hetland
  • I samarbeid med: AMS
  • Idé/opplegg: AMS

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Maritha Nielsen (Forteljar), ,
  • Andreas Nielsen (Formidlar)

Multimedia og vedlegg

Bilder

P9180384.JPG
Jente som spinner_red (002).jpg
P9180387.JPG
spinneull.jpg
Kulturarv
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Maritha Nielsen, ,
Programlengde
120 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Klasserom eller fellesrom
Workshop
Ja
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
15 min.
Arrangører
Arrangert av:
Rogaland fylkeskommune
Produsent:
Elin Hetland
Medvirkende
  • Maritha Nielsen (Forteljar)
  • Andreas Nielsen (Formidlar)