rogaland

Aktuelt

God rekruttering av elevarrangørar i nordfylket

God rekruttering av elevarrangørar i nordfylket

Om lag nitti elevar frå dei fire kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord deltok i eit velregissert seminar for elevarrangørar rett før haustferien. I løpet av ein dag kunne dei læra om lyd/lys, å vera konferansier, journalistikk, foto, secenografi og rap. Her er dei uteksaminerte elevarrangørane i dei nye t-skjortene sine. Utøvarar: Gled dykk!   

Sterkt møte med dronepiloten

Sjå video frå møtet mellom Brandon Bryant og elevar i Rogaland.  

DRONE: Krigsspel på alvor

DRONE: Krigsspel på alvor

Den tidlegare dronepiloten Brandon Bryant kjem til Rogaland for å fortelja korleis det er å kriga - og drepa uskuldige - via ein datamaskin frå andre sida av jordkloden. I perioden 5. - 21. september vert filmen Drone vist for elevar i vidaregåande skular, og Brandon er med, saman med regissør og manusforfattar Tonje Hessen Skei. Kva for samanheng er det mellom dataspel og datakrig? Dette er eitt av fleire tema filmen reiser.

Satsar for utøvarar i DKS og skulekonsertane

Rogaland DKS følgjer Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skulesekken av 01.07.2015 for utøvarar i DKS. Frå 01.01.2016 er  satsane justerte. For utøvarar som turnerer med skulekonsertar, er det avtalane mellom MFO og Rikskonsertane som gjeld. Desse er også justerte frå 01.01.2016.

Katalogen for skuleåret 2016/2017

Katalogen for skuleåret 2016/2017

Katalogen inneheld omtale av alle produksjonane for barnehage, grunnskule og vidaregåande skule.

God lesing!  test